Ενημερώσεις Κριτών

ΣΚΑΙ-(Σεμινάριο(εντάσεις-ποινές)-Επιτροπή Αξιολόγησης-Καθήκοντα Πρόεδρου Ημέρας και Αγώνα-Τεχνική Επιτροπή Παρουσίαση)