Διοικητικό Συμβούλιο

                 Πρόεδρος:    Χρήστος Σπυρούνης 

       Α’ Αντιπρόεδρος:     Ειρήνη Εγγλεζακη

       Β’ Αντιπρόεδρος:     Γιώργος Πορτέλλης

 Γενικός Γραμματέας:      Ιωάννης Αρβανιτάκης 

                   Ταμίας:       Αλεξανδρα Στεργιοπουλου   .

                    Μέλη:         Ιωάννης Καμπάς

                                      Ναουμ Λουκάς

                              Μαίρη Τζάκα

                              Αγγελική-Π. Σβορώνου