Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το Σ.Κ.Α.Ι όπως αυτό προέκυψε, μετά από την συγκρότηση του σε σώμα στις 19 Οκτωβρίου 2015 είναι το εξής:

 

                  Πρόεδρος     : Χρήστος Σπυρούνης 

      Αντιπρόεδρος Α     : Ειρήνη Εγγλεζακη

      Αντιπρόεδρος Β     :  Γιώργος Πορτέλλης

Γενικός Γραμματέας    : Ιωάννης Αρβανιτάκης 

                     Ταμίας    : Αλεξάνδρα Στεργιοπούλου

                        Μέλη    : Ιωάννης Καμπάς 

                                     :  Ναούμ Λουκάς

                                   :  Μαίρη Τζάκα

                                   :  Αγγελική-Παυλίνα Σβορώνου