Προκηρύξεις

Αγωνας ΙΟΚΟΥΒ 10-06-2017

Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφή
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΕΝΟΕ2_2017_ΙΟΚΟΥΒ_Βδιασ.pdf)ΠΕΝΟΕ2_2017_ΙΟΚΟΥΒ_Βδιασ.pdf 

Αγωνες ΟΚΙΜ

Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφή
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Πρωτάθλημα ΙΔ_2017.pdf)Πρωτάθλημα ΙΔ_2017.pdf 
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Πρωτάθλημα_ΥΕ_2017.pdf)Πρωτάθλημα_ΥΕ_2017.pdf 

Αγώνας ΑΟΙ 27-05-2017

Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφή
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2017_prokirixidiasb3.pdf)2017_prokirixidiasb3.pdf 

Αγώνας ΕΙΟ 20,21-05-2017

Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφή
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΙΟ_Society_Προκήρυξη_final.pdf)ΕΙΟ_Society_Προκήρυξη_final.pdf 

Αγωνας ΙΟΒΟΠ 13,14-05-2017

Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφή
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟ2_2017_ΙΟΒΟΠ.pdf)ΠΡΟ2_2017_ΙΟΒΟΠ.pdf 

Υποκατηγορίες