Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013 έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Κ.Α.Ι. 

Το νέο Δ.Σ που προέκυψε με σειρά ψήφων είναι το εξής:

 

Τακτικά Μέλη

 1. Σβορώνου Αγγελική – Παυλίνα……….27              
 2. Αρβανιτακης Ιωάννης…………...…....26
 3. Τζάκα Μαίρη………………………………25
 4. Σπυρούνης Χρήστος………..………….23
 5. Καμπάς Ιωάννης…………...……………21
 6. Λουκάς Ναούμ……………………………18
 7. Πορτέλλης Γιώργος………………………16
 8. Τσαρδακα Μαργαρίτα………………….15
 9. Παπαδόπουλος Αθανάσιος……………15

 

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Haward Καρολίνα – Μαίρη…..……..12
 2. Καραβοκύρης Μιχαήλ….....…………..9
 3. Μπακαούκας Αντώνης………..………..9
 4. Χριστοπούλου Θεοδώρα……….……..3

Σε σύνολο 36 ψήφισαν 31.  Έγκυρα 31 – Άκυρα/Λευκά 0