Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το Σ.Κ.Α.Ι όπως αυτό προέκυψε, μετά από την συγκρότηση του σε σώμα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 είναι το εξής:

 

 

               Πρόεδρος   : Ιωάννης Καμπάς

      Αντιπρόεδρος Α   : Ιωάννης Αρβανιτάκης

    Αντιπρόεδρος Β    : Μαίρη Τζάκα 

Γενική Γραμματέας   : Αγγελική-Παυλίνα Σβορώνου

                        Ταμίας       : Χρήστος Σπυρούνης

'Eφορος Β.Ελλάδος   : Αθανάσιος Παπαδόπουλος

                     Μέλη   :  Ναούμ Λουκάς

                           :  Μαργαρίτα Τσαρδάκα

                           :  Γιώργος Πορτέλλης