Νέα

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το Σ.Κ.Α.Ι όπως αυτό προέκυψε, μετά από την συγκρότηση του σε σώμα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 είναι το εξής:

 

 

Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013 έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Κ.Α.Ι. 

Το νέο Δ.Σ που προέκυψε με σειρά ψήφων είναι το εξής:

Υποκατηγορίες